1. Murat Hüdavendigar İmareti Restorasyonu - Sama İnşaat

SAMA INŞAAT
Tarihe Dokunan Sanat
İçeriğe git

1. Murat Hüdavendigar İmareti Restorasyonu

Restorasyonlar > Tamamlanan Çalışmalar
İmaret Hüdavendigâr Camisi’nin kuzey-güney uzantısında olup, Sultan II.Abdülhamid’in yaptırdığı onarımla orijinalinden büyük ölçüde uzaklaşmıştır. Yeni yapı büyük salonlara ayrılmış, üzeri de ahşap bir çatı ile örtülmüştür. İçerisinde beş tane ocak yeri olup, bunların tuğla bacalarından üçü günümüze kadar gelebilmiştir. Ocak yerlerinin üzeri açık avlu şeklindedir.
İmaret üç sıra tuğla bir sıra moloz taş ile yapılmış olup, pencere ve kapıları köfeki taşındandır. Kemerler tuğla ile örülmüştür. İmaretin girişi doğu yönündedir.
Samabuttim İş Merkezi Altınova Mahallesi 518 Sokak No: 1/1 Osmangazi BURSA
Telefon : 90 (224) 329 5555 // Faks : 90 (224) 329 5556
İçeriğe dön